top of page

Viden

I Danmark er den hyppigst anmeldte arbejdsskade fra kontormedarbejdere psykiske problemer som stress og depression. Læs mere om naturens positive effekt på mental sundhed her.

Fakta

Naturen mindsker smerter 

Resultaterne viser at have adgang til og blive eksponeret for grønne områder kan reducere smerter 

Kilde: Jessica Stanhope et al. “Exposure to Greenspaces Could Reduce the High Global Burden of Pain.” 

Stigning i dårligt mentalt helbred 

Markant flere danskere scorer lavt på mental sundhed. I 2021 var der sket en stigning på 7,4 procentpoint siden 2010 blandt folk med en lav score på den mentale helbredsskala. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen - Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021 

Natur aftager stressniveauet 

“Naturen har en faldende effekt på stressniveauet. Når naturoplevelsen er mellem 20 og 30 minutter, opnår man størst fald i stressniveau” 

Kilde: MaryCarol R. Hunter et al. - Urban Nature Experiences Reduce Stress in the Context of Daily Life Based on Salivary Biomarkers 

Stigende stress i samfundet 

Danskere med høj score på stressskalaen er steget med 8,3 procentpoint i perioden 2010 til 2021.  

I 2010 var andelen af folk med højt stressniveau 20,8 %, mens den i 2021 var steget til 29,1 %. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen - Den Nationale Sundhedsprofil 2021 

Natur har positiv effekt på medarbejdertrivsel 

“Planlagte, intentionelle naturaktiviteter på arbejdspladsen, som at have et møde, mens man går en lille tur eller tage et opkald udenfor, har positiv effekt på medarbejderne især i forhold til mental sundhed”  

Kilde: Gritzka, Susan et al. “The Effects of Workplace Nature-Based Interventions on the Mental Health and Well-Being of Employees” 

Kontakt med naturen gavner arbejdspladser 

Naturkontakt på arbejdspladsen f.eks. landskab udenfor vinduerne, potteplanter, sollys og naturfotografier er sund eksponering. Øget naturkontakt på arbejdspladsen kan give en hånd med til at styrke sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladsen. 

Kilde: Largo-Wight, Erin et al. “Healthy Workplaces: The Effects of Nature Contact at Work on Employee Stress and Health.”  

Arbejdsaktiviteter udendørs giver velvære 

“Udendørs arbejdsaktiviteter er forbundet med mange positive oplevelser, som bidrager til en følelse af velvære, restitution, autonomi, forbedret kognition, bedre kommunikation og sociale relationer men også følelser af skyld og illegitimitet.  

Af afgørende betydning var ledernes holdninger og opbakning samt den overordnede organisationskultur omkring idéen at bringe kontorarbejde udendørs.” 

Kilde: Petersson Troije, Charlotte et al. “Outdoor Office Work - An Interactive Research Project Showing the Way Out.”

Mest anmeldte arbejdsskade 

Inden for kontor og kommunikationsbranchen er psykiske sygdomme som stress, depression, angst og udbrændthed den mest anmeldte arbejdsskade.  

Den anden mest anmeldte arbejdsskade i Danmark blandt alle medarbejdere er psykiske sygdomme.  

Kilde: Arbejdstilsynet - Anmeldte erhvervssygdomme i tal 

Naturen er god for kroppen 

Når man bruger tid i naturen, kan det sænke blodtrykket og stresshormonniveauer, reducere nervesystemets ophidselse, forbedre immunsystemets funktion, øge selvværdet, reducere angst og forbedre humøret. 

Kilde: Mathew P. White et al. “Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing” 

Brochure omkring Outdoor Office Week

Flyer OOW 2.jpg
bottom of page