top of page

VIA smutter udenfor: 
“En forandring mange medarbejdere er positive overfor”

Artikel af Ida Stahl & Freja Valla Broman

VIAs campus i Skejby, Aarhus er placeret i en stor industripark, hvor der ikke findes særlig meget natur. Det var VIAs medarbejdere i hvert fald overbevist om, indtil de sidste år blev introduceret til den omkringliggende natur af deres kollega Elsemarie Petersen, der er lektor og konsulent på VIA University College.

Elsemarie Petersen startede projektet “VIA smutter ud” i samarbejde med sin kollega, Caroline Ahlgren Tøttrup, der, ligesom hende selv, brænder for flere bæredygtige arbejdsdage. Projektet havde til formål at få VIAs medarbejdere til at tage flere arbejdsopgaver med ud i det fri og vise deres kolleger, at naturen findes overalt - også i en større by, som Aarhus. 
 
De fleste af mine kolleger har tænkt, at der ikke er skyggen af natur her i vores område. Men det passer bare ikke. Jeg tog mine kolleger med til de nærliggende parker, hvor vi snakkede om indre bæredygtighed og balance i arbejdslivet. Jeg spurgte dem, hvor ofte i løbet af deres otte og ti års ansættelse, de havde været i parkerne. For de fleste var svaret aldrig,” fortæller Elsemarie Petersen. 

 

Som en del af projektet har Elsemarie Petersen og Caroline Ahlgren Tøttrup haft flere hundrede medarbejdere udenfor i VIAs nærområder. Blandt andet har de afholdt et oplæg til en arbejdsmiljøkonference, hvor de havde mere end 200 medarbejdere med udenfor. Denne succes gentog de på en udviklingsdag, hvor mere end hundrede medarbejdere deltog. For at motivere yderligere, er de to kolleger i gang med at udvikle to inspirationskits; ét målrettet lederne og et andet målrettet underviserne. De to kits skal indeholde information omkring, hvorfor det er godt at gå udenfor, og hvordan ledere og undervisere kan rykke mere arbejde ud i naturen.  

Mere natur i dagligdagen 

Elsemarie Petersen arbejder til dagligt med ledelse og bæredygtighed. Hendes motivation til at starte projektet var at finde ud af, hvordan arbejdsdagen kan favne mere natur og udendørstid, uden det behøver at kræve alt for meget. Hun er typen, der går foran og sørger for, at hun og hendes kolleger får mere tid udenfor. Derfor er hun på eget initiativ begyndt at starte nogle af sine møder med en gåtur, og hun har fået lov til at holde personalemøder i det fri. På den måde viser hun sine kolleger, at der faktisk findes parker og natur i VIAs nærområde, og at det er nemt at rykke sine møder ud i den friske luft. 
 
Mine kolleger og jeg starter en gang imellem vores møder med en gåtur på måske en halv time, hvor vi snakker nogle emner igennem. Når vi er retur på kontoret, sætter vi os ved computeren. Pludselig har vi fået en gåtur, 5.000 skridt, noget luft og kommer glade ind ad døren og har fået et mindst lige så godt produkt, vil jeg vove at påstå,” fortæller hun. 

 

Gåturene omkring VIA bidrager ikke kun til godt humør og ilt til hjernen blandt kollegerne. Også Elsemarie Petersen oplevede en positiv effekt på et af sine udviklingsmøder, der blev afholdt udenfor. 

 

På en af de gåture jeg var ude på, var vi en prorektor, en lektor og en HR-konsulent. Vi gik fra at være vores forskelligheder til at være tre personer, der brænder for at få mere natur ind i arbejdsdagen. Gåture som disse kan mindske forskellene lidt og give lidt mere plads til at være mennesker sammen,” siger Elsemarie Petersen. 

 

Fremtidens ledere rykker ud 

Som lektor på VIA, ønskede Elsemarie Petersen at dele sine gode oplevelser med de studerende. I sin undervisning om, hvordan ledelse kan være mere bæredygtig, fik de studerende derfor lov til at mærke på egen krop og hjerne, hvad det gør, når et møde eller en undervisningsgang flytter udenfor. Og det gav god respons. Frisk luft og ændringen i den traditionelle undervisning gjorde underværker for de studerendes forståelse og kreativitet. Her fortæller Elsemarie Petersen, at de studerende særligt lagde vægt på, at det gav refleksionerne et nyt perspektiv, da der er højere til loftet udenfor. 

 

De studerende sagde, at det gav mere energi og andre perspektiver til dialogen, end hvis de havde været i klasselokalet. De studerende synes, det var dejligt at mærke på egen krop, hvordan det at være i naturen gjorde en forskel,” fortæller hun. 

 
Positive tilbagemeldinger 
Det kræver engagement og vedholdenhed at skabe forandring, men med to ildsjæle, som Elsemarie Petersen og Caroline Ahlgren Tøttrup, spreder initiativet sig som ringe i vandet på de andre kontorer på VIA. De er dog fortsat i gang med en læringsproces, hvor de skal finde ud af, hvordan de bedst kan inspirere deres kolleger til at gå udenfor, samt skabe et overblik over, hvilke arbejdsopgaver, der er gode at tage med ud. 

 

Projektet har allerede fået mange positive tilbagemeldinger fra både VIAs medarbejdere og studerende. Ifølge Elsemarie Petersen er folk nysgerrige på at få nye gode idéer til at tage arbejdsopgaver med udenfor og virker generelt engagerede i projektet om et mere bæredygtigt arbejdsliv. 

 

Folk spørger ind til, hvordan man kommer mere udenfor og udtrykker en lyst til at komme ud, selvom det er nyt for dem. Mit indtryk er, at rigtig mange mennesker savner mere natur i deres hverdag og bliver glade ved tanken om mere natur i arbejdsdagen. Det er en forandring vores medarbejdere er positive overfor,” fortæller hun.  

 

I de kommende måneder tilbyder VIA fire inspirationsture i VIAs nærområde, hvor to af dem har fokus på at tage administrative opgaver med ud, og to af dem har fokus på, hvordan undervisningen kan tages med ud.  

 
Kollegerne på VIA har fortsat gode idéer til fremtidige initiativer og Elsemarie Petersen har planer om at fortsætte med at inspirere ikke kun kollegerne, men også fremtidens ledere. Hun glæder sig til at lære sammen med sine kolleger, få indsigt i, hvad der virker for hvem og til at udbrede de gode idéer og erfaringer til flere dele af organisationen. 

bottom of page