top of page

Direktør opfordrer til mere udendørsarbejde: "Just do it, det gør godt"

success-elinco.jpg
2ngkilbp99124s5b.png

Artikel af Freja Valla Broman & Ida Stahl

Entreprenørvirksomheden Elindco har det seneste år udvidet sit kontor i Jyllinge med flere tusinde kvadratmeter. De nye kvadratmeter befinder sig under åben himmel og udvidelsen er inspireret af et forskningsprojekt, virksomheden deltog i i foråret 2022. Administrerende direktør Jørgen Thomsen ønskede at rykke flere arbejdsopgaver ud i det fri - et tiltag han holder fast i og opfordrer flere virksomheder til at tage til sig. 

For knap et år siden modtog administrerende direktør hos Elindco, Jørgen Thomsen, en mail omkring et nyt forskningsprojekt, der skulle undersøge, hvilke gavnlige effekter dét at tage arbejdsopgaver med udenfor, kan have for medarbejdere og virksomhed. Jørgen Thomsen følte sig inspireret og tog en beslutning; Elindco skulle være med.  

Jørgen Thomsen ønskede at skabe en positiv forandring i Elindco og øge medarbejdernes trivsel. Med blot få dages varsel, rakte han ud til sine medarbejdere på tværs af organisationen og informerede dem om, at Elindco ville deltage i et forskningsprojekt omkring ’ude-arbejde’. Et projekt, der skulle vise sig at blive starten på en større intern forandring. 

“Jeg sendte en mail ud til vores ledelse og de medarbejdere, som har deres daglige gang på vores hovedkontor her i Jyllinge. Jeg beskrev, hvad vi skulle deltage i, hvordan det var bygget op, hvad vi fik ud af at være med, og at jeg forventede at alle deltog. Og så tog vi den sådan set bare derfra,” fortæller en smilende Jørgen Thomsen om startskuddet. 

Et møde med naturen 

For Jørgen Thomsen er medarbejdernes trivsel og velvære en væsentlig kilde til en succesfuld arbejdsplads. Det har været et vigtigt fokuspunkt i ledelsesstrategien, siden han i 2020 indtog rollen som administrerende direktør i Elindco. Forskningsprojektet, der havde fokus på naturens gavnlige effekter på det mentale helbred, var perfekt for Elindco. Hovedkontoret er placeret i naturskønne omgivelser i Jyllinge og udearealerne inviterer til sociale pusterum og samtaler én til én. Det var essentielt at få kortlagt ruter og områder, der passer til både korte og lange udendørsmøder og telefonsamtaler, samt at skabe et overblik over, hvilke arbejdsopgaver, der er ideelle at tage med udenfor. 

“Vi tegnede seks ruter op. Vi har den ultrakorte rute på 11-16 minutter lidt afhængig af, hvem man går sammen med. Det er kun 600 meter rundt i området. Så har vi marathon-distancen, der nærmer sig en time, som går langs vandkanten," fortæller han og lægger efterfølgende vægt på, at han også selv er begyndt at rykke mange af sine møder udenfor. Her nævner Jørgen Thomsen, at det ugentlige direktionsmøde til tider er mere åbent og engageret, når det foregår udenfor, som en walk’n’talk. 

Om Elindco 

  • Elindco blev etableret i 1968 og beskæftiger i dag 160 medarbejdere. 

  • Entreprenørvirksomheden arbejder med byggeprojekter indenfor bl.a. sundhed, uddannelse, institutioner, bolig og erhverv samt kultur og fritid. 

  • Selskabet har kontor i Jyllinge, hvor knap 20 af virksomhedens ansatte har sin daglig gang. De resterende medarbejdere har deres daglige gang på byggepladserne. 

  • Elindco deltog i et forskningsprojekt i foråret 2022, der havde fokus på at tage arbejdsopgaver med udenfor. 

  • Elindco tegnede bl.a. gåruter op i nærområdet og investerede i nye udendørsmøbler for at opfordre sine medarbejdere til at rykke arbejdsopgaver ud i det fri. 

  • Elindco ønsker at styrke kulturen om at bringe arbejdsopgaverne med udenfor fordi det er sundt for medarbejderen og virksomheden. 

Leder, tag teten 

Jørgen Thomsen vidste godt, at hvis projektet skulle lykkes, måtte han selv gå foran og tage sit eget arbejde med ud i det fri. Han gjorde derfor en indsats for både at vise og legitimere, at det er okay for medarbejderne at gå udenfor med arbejdet. På den måde opmuntrede han dem til at ændre deres vaner. Han har selv oplevet en positiv effekt og har et ønske om, at flere ledere tør tage teten og rykke flere af dagens arbejdsopgaver ud i den friske luft. 

“Brug af udeområderne spreder sig som ringe i vandet. En del af implementeringen er også, at man ledelsesmæssigt går forrest og agerer som en ildsjæl. Ledelsen skal kaste sig selv ind i ringen eller om man vil – ud i naturen, ellers er det utroværdigt,” fortæller han. 

Jørgen Thomsen ser det hele som en læringsproces. Da han først havde kastet sig selv ud i projektet sammen med sine medarbejdere, begyndte de gode idéer at dukke op. Flere begyndte at tænke med og der opstod en idé om et udendørsmødelokale med et halvtag og en projektor. Efterhånden gik det dog op for alle, at pointen med projektet netop ikke var at tage skærmarbejdet med udenfor. Det handler om at få ilt til hjernen og arbejde med andre værktøjer. En af Elindco og Jørgen Thomsens læringer var, at det ikke skal ses som en fejl, hvis der er noget, som ikke virker efter hensigten eller en idé, som ikke bliver til noget. Tværtimod giver det indsigt i, hvordan opgaven bedst gribes an fremadrettet. 

 

“Det er ikke farligt. Virksomheden går ikke konkurs, medarbejderne siger ikke op af den grund. Tværtimod så flytter mundvigene sig stille og roligt op, og man bliver simpelthen gladere i låget over tid. Kast jer ud i det,” opfordrer han. 

Det tager tid at skabe en udendørs-kultur 

Til trods for at det er et år siden, at Elindco var en del af forskningsprojektet, er udendørsarbejde fortsat en del af organisationens dagligdag. Jørgen Thomsen nævner dog, at der er udsving i hvor tit arbejdet flytter udenfor, og at både han selv og medarbejderne er mere årstidsafhængige, end de ønsker at være. Der har været perioder over vinteren, hvor meget af arbejdet er rykket inden døre. Jørgen Thomsen fortæller, at han synes, det er helt okay og lægger vægt på, at vaner og kultur på tværs af en organisation tager tid at ændre. 

“Efter vores deltagelse i forskningsprojektet fylder medarbejdertrivsel gennem udendørsarbejde mere i hverdagen. Det er klart, der er stadig forbedringer at hente, for det tager flere år at opbygge og ændre en kultur,” fortæller han. 

Det er ikke Jørgen Thomsen selv, der er står i front for projektets anden sæson. Her er det hans medarbejdere, der så småt er begyndt at rykke flere parvise samtaler, én til én-møder og statusmøder udenfor. 

“Vi har allerede fået inspireret hinanden til nogle nye gode vaner sidste år, og det begynder at tage fart igen nu. Det er fedt at mærke, hvordan den positive forandring spreder sig på tværs af organisationen,” fortæller Jørgen Thomsen og fortsætter: 

 

“De vigtigste læringer er sådan set ‘just do it’, det er ikke så kompliceret. Og fremfor alt, som jeg har sagt nogle gange, når andre har spurgt mig, så er det ikke farligt – tværtimod. Det giver ny energi.” 

Efter at have deltaget i forskningsprojektet har ledelsen taget et aktivt valg om, at udendørsomgivelserne er en del af Elindcos arbejdsplads og kan bruges til alle former for arbejdsaktiviteter. Elindco håber på, at de kan inspirere andre virksomheder og ledere til at rykke ud og bruge naturen, fordi det er sundt for medarbejderen og virksomheden. 

bottom of page