top of page

Cphbusiness rykker arbejdet udenfor: “Når man er væk fra skærmen, får man ilt til hjernen og ny energi”

Artikel af Freja Valla Broman & Ida Stahl

Cphbusiness rykker mere kontorarbejde udenfor efter et vellykket projekt tidligt i foråret 2022. At varetage arbejdsopgaver uden døre bidrager nemlig til et øget energiniveau og medarbejdertrivsel i arbejdsfællesskabet. Med nul kroner på lommen og en god håndfuld kreativitet, er det lykkedes at motivere og inspirere medarbejdere til nye udendørs arbejdsvaner. 

Corona satte sit præg på os alle, da pandemien i 2020 stormede ind over det danske land og lukkede ned for arbejdspladser og klassiske arbejdsvaner. Danskerne brugte i højere grad tid i det fri, og hvad der tidligere foregik i aflukkede kontorlokaler, blev rykket hjem og ud i den friske forårsluft. Også på Cphbusiness. 

Efter flere år med corona, mærkede Cphbusiness i begyndelsen af 2022 et behov for at skabe positiv forandring i medarbejdernes hverdag. Derfor besluttede de ansatte i administration og ledelse på Cphbusiness sig for at iværksætte et projekt med fokus på, at medarbejderne i højere grad skulle rykke arbejdsopgaverne udenfor. Med det nye projekt ville Cphbusiness melde sig ind i feltet af frontløbere og sætte fokus på samarbejde og at løse arbejdsopgaver i det fri. 

 

Gode gamle og helt nye vaner mødes 

Projektet blev iværksat som en strategisk beslutning fra organisationens side, med et ønske om at påvirke forskellige parametre, som arbejdspladsens samarbejde og trivsel, i en positiv retning. Cphbusiness besluttede sig derfor for at undersøge, om nogle af de positive læringer og ændrede vaner fra corona-tiden kunne bruges konstruktivt. 

 

Corona skabte en forandring i vores hverdag. Der var mange, som holdt én-til-én samtaler udendørs, og vi blev mere eller mindre tvunget til at omlægge vores arbejdsvaner. På den måde var det ikke så fjernt at overveje, om vi kunne fastholde de fordele, vi lærte under corona,” fortæller Ane-Kathrine Banke, chefkonsulent på Cphbusiness. 

 

Fokus var særligt på at bruge natur og udendørsarealer mere i løbet af arbejdsdagen. Kreativiteten blev lidt udfordret, da projektet blev iværksat med et nulbudget, men ifølge Ane-Kathrine Banke, kræver det i virkeligheden ikke de store omkostninger at rykke arbejdet udenfor.  

 

Frivillighed, metodefrihed og ledelsesopbakning - nøglerne til succes 

Inden projektet blev skudt i gang, definerede projektets tre primære drivkræfter - Ane-Kathrine Banke, Helle Haahr Nielsen, lektor på Cphbusiness og Annette Jørgensen, tilknyttet konsulent - to væsentlige principper; frivillighed og metodefrihed.  

 

Projektet skulle være baseret på frivillighed og metodefrihed. Under disse to principper er alle idéer velkommen, og medarbejderne kan være udenfor på den måde, der passer bedst til den enkelte. Det er i tråd med kulturen i vores organisation og det sikrer, at de fleste, uanset eventuelle fysiske skavanker, kommer udenfor på egne præmisser,” fortæller Annette Jørgensen. 

 

Annette Jørgensen fremlagde fordelene ved at arbejde udenfor for medarbejderne og gav eksempler på hvilke arbejdsopgaver, der med fordel kan tages med ud. Derudover blev lederne på Cphbusiness opfordret til at afholde teammøder og MUS-samtaler udenfor. At lederne bakkede op om projektet, var med til at legitimere, at det er helt okay at tage arbejdet med udenfor. Det havde særligt stor signalværdi for resten af organisationen, at Cphbusiness’ rektor var med på det første kickoff, lyder det fra Ane-Kathrine Banke, der også fremhæver den makkerordning, der blev etableret. 

 

Det handler i høj grad om at vække motivationen og inspirere medarbejderne til at etablere nye udendørsvaner. I stedet for at fokusere på den enkelte medarbejder, etablerede vi en makkerordning, hvor medarbejderne blev opfordret til at følge op på hinanden i forhold til at etablere nye vaner,” fortæller Ane-Kathrine Banke. 

 

Fælles oplevelser styrker relationerne 

Medarbejderne på Cphbusiness tog godt imod projektet. Helle Haahr Nielsen, der underviser ledere i værdiskabende samtaler og coaching, kan nikke genkendende til glæden ved at skifte kontorrammerne ud med frisk luft. Hun oplever, at lederne på hendes hold samstemmende kommer tilbage og fortæller om positive oplevelser ved at rykke medarbejdersamtaler udenfor. Lige nu er hun i gang med et for-forskningsprojekt – ”Ledelse i det fri” - der indsamler viden om at rykke ledelsesarbejdet udenfor. 

 

Dét at man går sammen, og i samme rytme, gør noget godt. Oplevelser knytter kolleger og ledere sammen, hvilket på sigt styrker relationerne,” fortæller Helle Haahr Hansen og lægger efterfølgende vægt på vigtigheden af reelle pauser ude i kontorlandskaberne.  

 

Når man er væk fra skærmen, får man ilt til hjernen og ny energi. Det er vigtigt at komme helt væk fra arbejdet og udenfor i den friske luft og få klarhed i hjernen,” siger hun afsluttende om projektet, der med stor succes blev en etableret del af hverdagen på Cphbusiness. Mange af medarbejderne har reageret positivt på projektet og benytter sig fortsat af muligheden for at varetage arbejdsopgaver udenfor.  

Projekt bliver til hverdag på Cphbusiness 

 

I forlængelse af projektet har Cphbusiness indført en række konkrete tiltag, der skal gøre det lettere for medarbejderne at rykke arbejdsopgaverne udenfor fremadrettet. Bl.a. har de: 

  • Indført en ny politik i medarbejderhåndbogen, der legitimerer dét at rykke arbejdet udenfor. 

  • Etableret en makkerordning, hvor medarbejderne bliver opfordret til at følge op på hinanden. 

  • Opfordret alle chefer fra de teams, der deltog i projektet, til at sætte udendørs arbejde og erfaringer med dette, ind som et fast punkt på dagsordenen til teammøder. På den måde bliver der fulgt op på, hvorvidt medarbejderne husker at gå ud. 

  • Lavet et barometer med forslag til gode udendørs gå-ruter. Det giver medarbejderne mulighed for at dele deres yndlingsruter, markere når de har gået en specifik rute, eller markere gode steder til en stille telefonsnak eller fordybelse. 

bottom of page